Thursday, October 22, 2015

Այս կայքի մասին

Սույն կայքը գործում է որպես «Գրահավաք» բլոգին կից զրուցատեղիի (ֆորումի) համար «արկղ»։ Ֆորումի իրական հասցեն nabble.com կայքում է, բայց ֆորումը ներդրել ենք այս էջում, որպեսզի սրա հասցեն ծառայի որպես ֆորումի հասցե։ Այնպես որ կարող եք թե այս էջից գործածել ֆորումը, թե nabble.com-ից։